SCLEROTHERAPIE

Klinieken gespecialiseerd in spataderbehandelingen door Sclerotherapie of Sclerocompressietherapie vinden op plaats.

sclerotherapie.nl

This website may be for sale. Click here to inquire about this website.

Uw wegwijzer voor Sclerotherapie

Spataderbehandeling

Sclerotherapie of sclerocompressietherapie is de behandeling van spataders door er een irriterende stof in te spuiten. Deze stof, het sclerosans, wekt een ontstekingsreactie van de vaatwand op. Door na het inspuiten het been te zwachtelen worden de vaten dichtgedrukt, en fibroseert de spatader sneller en met minder klachten. Als sclerosans wordt tegenwoordig vooral polidocanol gebruikt. De behandeling wordt meestal uitgevoerd door dermatologen, en vooral toegepast op spataders aan de benen.

 

Echogeleide sclerocompressietherapie: een echo-doppler apparaat wordt gebruikt om dieper gelegen vaten te kunnen behandelen, en daarbij het aanprikken van het juiste vat te vergemakkelijken.

 

(Echogeleide) foamsclerose: het sclerosans wordt vermengd met lucht tot een schuim. Dit schuim is echo-dens, en kan dus goed met echografie zichtbaar gemaakt worden. Bovendien maakt het schuim beter contact met de vaatwand, zodat grotere vaten met beter effect behandeld kunnen worden (vooral de vena saphena parva, vena saphena magna en vena accessoria lateralis).

 

In bijzondere situaties, zoals veneuze malformaties, wordt ook wel röntgendoorlichting in combinatie met contrastvloeistof gebruikt om te controleren of het juiste vat wordt aangeprikt. Als sclerosans wordt dan bijvoorbeeld ethanol 96% gebruikt. Deze behandeling kan worden uitgevoerd door een interventie-radioloog.

Op deze website vindt u spataderklinieken op plaats in Nederland voor Sclerotherapie of Sclerocompressietherapie.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands